Horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht

Horizontaal toezicht biedt ondernemers, hun adviseurs en de Belastingdienst de kans om op basis van transparantie en wederzijds vertrouwen, vooraf afspraken te maken over de werkprocessen en onderlinge communicatie in het belastingaangifteproces. Het is een manier van werken waarbij alle partijen samen verantwoordelijk zijn voor een goede uitvoering van de belastingwetgeving, en in dat verband wordt verwacht dat zij open zijn over relevante zaken, zoals fiscale problemen, mogelijk afwijkende fiscale standpunten en fiscale risico’s. Dit moet leiden tot meer efficiency, het voorkomen van dubbel werk, daarmee lagere (ondernemers)kosten en meer zekerheid voor de belastingplichtige. U dus!

Regulier toezicht: controle achteraf

 • Indien uw aangifte niet volledig blijkt te zijn, ontvangt u een brief waarop gereageerd dient te worden
 • Er vindt op grote schaal risicogericht toezicht plaats waarbij steeds inventiever gebruik wordt gemaakt van data-analyse
 • Uw aangifte wordt steekproefsgewijs gecontroleerd (bij landelijke én regionale steekproeven)
 • U kunt geconfronteerd worden met omvangrijke vragenbrieven of zelfs controles ter plaatse, en deze trajecten kunnen ook erg lang duren
 • Bij eventuele problemen of bij een inhoudelijke afstemming zullen wij een brief moeten sturen naar uw belastingkantoor
 • De Belastingdienst heeft zes weken om te reageren op uw vragen/verzoeken
 • U moet soms langer op de aanslag wachten dan u zou willen

Horizontaal toezicht: goedkeuring vooraf

 • Indien uw aangifte niet volledig blijkt te zijn, stemt de Belastingdienst dat zeer praktisch met ons af
 • Risicogericht toezicht is nagenoeg uitgesloten, omdat de Belastingdienst ervan uit gaat dat uw aangifte gewoon goed is
 • Uw aangifte wordt steekproefsgewijs gecontroleerd (wel alleen nog maar bij landelijke steekproeven)
 • De Belastingdienst stemt de wijze van toezicht bij de streekproef met ons af en de eventuele controle vindt bij ons plaats en duurt korter
 • Bij eventuele problemen of bij een inhoudelijke afstemming kunnen wij ook telefonisch of per mail contact opnemen met ons vaste aanspreekpunt bij de Belastingdienst
 • U ontvangt binnen twee weken een reactie op uw vragen/verzoeken
 • U hoeft niet lang te wachten op een aanslag