Nieuws

Overname D&P administratie
Publicatiedatum: 19-10-2022

Wij zijn trots om te kunnen melden dat wij per 1 januari 2023 het kantoor D&P administratie en haar medewerkers gaan overnemen.

D&P administratie is gestart in Schaesberg in 1988. Inmiddels zijn we ruim dertig jaar verder en de huidige eigenaren Marianne en Arno Dautzenberg vonden dat de tijd was gekomen om het wat rustiger aan te gaan doen. Wij hebben elkaar gevonden en hebben geconstateerd dat er sprake is van een werkwijze die heel erg aansluit op die van ons,  goede klantenbinding en dicht naast de klanten staan. Dit ligt helemaal in lijn met ons doel om voor een bedrijf financiële rust te creëren, met kwaliteit als belangrijkste drijfveer.

Marianne en Arno zullen per 1 januari niet stoppen. In 2023 zullen zij samen met ons alle zaken  overdragen en alles zo goed mogelijk vormgeven.

Wij zijn blij dat we deze mogelijkheid hebben gekregen en zullen de werkzaamheden voor de klanten van D&P administratie gaan uitvoeren zoals wij dat ook al jaren doen voor onze bestaande klanten.

 

Nieuw HT-convenant met Haagmans Seelen accountancy & advies
Publicatiedatum: 01-02-2019

Op 30 januari 2019 heeft Haagmans Seelen accountancy & advies zich aangesloten bij het convenant Horizontaal Toezicht tussen koepelorganisatie SRA en de Belastingdienst. Namens Haagmans Seelen accountancy & advies tekende de heren Raymond Haagmans en Rob Seelen. Namens de Belastingdienst zette mevrouw Carola Soethoudt haar handtekening onder het convenant.

Haagmans Seelen accountancy & advies is opgericht begin 2018 en gevestigd in Heerlen. Het kantoor werd in hetzelfde jaar SRA-lid. Daarmee verwierf Haagmans Seelen accountancy & advies de basis voor aansluiting tot Horizontaal Toezicht.

Haagmans Seelen verwacht van SRA ondersteuning en monitoring om de huidige kwaliteit te handhaven en waar mogelijk te verbeteren. De heer Rob Seelen RB geeft aan: "Met SRA staat een organisatie achter ons met behulp waarvan we continu in staat zijn in te springen op actuele ontwikkelingen".

Tegelijkertijd denken de partners - door hun jarenlange ervaring - óók een bijdrage te kunnen leveren aan SRA. Bijvoorbeeld door participatie in SRA-reviewcommissies en het leveren van bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Horizontaal Toezicht.

De Belastingdienst verwelkomt Haagmans Seelen accountancy & advies en verheugt zich op de samenwerking.

 

SRA-lidmaatschap Haagmans Seelen accountancy & advies
Publicatiedatum: 12-09-2018

Haagmans Seelen accountancy & advies heeft het SRA-lidmaatschap verkregen. Het accountantskantoor werkt vanuit de vestiging in Heerlen. Haagmans Seelen onderscheidt zich door een hoge mate van betrokkenheid en een daarbij behorende bereikbaarheid van de partners. Met het lidmaatschap van SRA verwachten zij zich nog sterker te kunnen onderscheiden.
Van SRA verwachten zij dan ook ondersteuning en monitoring om de huidige kwaliteit te kunnen handhaven en waar mogelijk te verbeteren.

Kwaliteit
Raymond Haagmans RA: ''Met SRA hebben we een organisatie achter ons staan waarmee we continu in staat zijn om in te springen op actuele ontwikkelingen. Belangrijk hierbij is dat dit gebeurt vanuit de filosofie dat wij als kantoor blijven voldoen aan de daarbij behorende kwaliteitsstandaard. Wij zijn van mening dat wij dankzij het SRA-lidmaatschap beschikken over alle middelen en ondersteuning om dit te handhaven.''

Financiële rust
Rob Seelen RB: ''Het is ons doel om voor een klant met name financiële rust te creëren. Met kwaliteit als belangrijkste drijfveer gaan we aan de slag. Zo bouwen wij een vertrouwensrelatie op en dat is de basis voor een succesvolle samenwerking.''

Inzet in reviewcommissies
Gezien de jarenlange ervaring van de partners is het kantoor van mening dat zij ook van toegevoegde waarde kunnen zijn voor SRA. Gedacht wordt aan participatie in SRA-reviewcommissies en het meewerken aan de verdere ontwikkeling van het Horizontaal Toezicht.